Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu Học Hương Sơn B

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2015

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỸ ĐỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC Hương Sơn B KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2015 STT NGÀY GiỜ TỔ, KHỐI HAY TOÀN TRƯỜNG NỘI DUNG (Cần ghi rõ, CỤ THỂ nội dung SHCM, phân môn, lớp,...) NGƯỜI THỰC...

THÔNG TƯ/ Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học

BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số:30 /2014/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 2/2015

PHÒNG GD &ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC Trường TH Hương Sơn B CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 2/2015 ...

BÁO CÁO CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014- 2015

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG SƠN B BÁO CÁO CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014- 2015 1-Tổng số học sinh đầu năm:..................605.................(Nữ:......302.........) Cuối học kỳ1:............604...............(nữ:......301......) -Học sinh bỏ, chuyển trường ( Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh và chuyển ngày, tháng, năm nào) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………01 Em...

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I Năm học 2014-2015

PHÒNG GD &ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC TRƯỜNG TH HƯƠNG SƠN B CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hương Sơn, ngày 9 tháng 1 năm 2015 ...

Chào mừng bạn đến Website Trường Tiểu Học Hương Sơn B!