Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu Học Hương Sơn B

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Mẫu 02 TRƯỜNG TH: HƯƠNG SƠNB DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÍNH ĐẾN NGÀY 01/08/2014 Số TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Tháng, năm vào ngành Đảng viên Trình độ đào tạo chuyên môn Môn dạy (theo Quyết định tuyển dụng hoặc nhiệm vụ phân công) Ghi chú: (Mới chuyển đến từ 10/3/2014 hoặc đang nghỉ ốm, thai sản …) Biên chế Hợp đồng Nam Nữ TCLLCT SƠ CẤP LLCT Chưa có bằng, CC (1) (2) ...

Chào mừng bạn đến Website Trường Tiểu Học Hương Sơn B!